Det är skillnad på folk och folk. Inget konstigt med det. Vi är ju individer. En del ger man allt, andra är inte värda att bry sig om. Vissa vill inte inse det och andra ska inte inse det. Alla i det lilla samhället vet om det Onda, som har hänt pigan Emma, men Torsten Ulvegård är socknens mäktige hedersman och honom ger sig ingen på. Han använder sin makt för att kuva och vanhedra sina anhöriga och anställda.


Emmas familj slås i spillror och hon tvingas emigrera. Kvar i Sverige lämnar hon sina föräldrar, men fadern kan inte förlika sig med skammen över att familjens heder skändats. Emma bygger upp sin nya tillvaro i New York tillsammans med människor, som flytt undan förföljelser och vars anhöriga har omkommit i Hitlers gaskamrar. Hon känner en stark beundran inför dessa krigets offer, män och kvinnor, som mot alla odds kämpar för ett värdigt liv. Hon vill bli som en av dem, en överlevande. 


Hedersmannen är första delen av trilogin om Emma och sonen John, vännen Daniel och hans föräldrar Ari och Ariel, men även om Torsten Ulvegårds barn i hans äktenskap med Hanna.

 

BTJ recensionen 2003:21

Hedersmannen (BN 4563126-32) 031-21-242

Lilian O. Montmar är född i Stockholm men har även bott i Wien under många år. Liksom hennes två tidigare romaner handlar Hedersmannen till en del om att hamna i en ny kultur och vara en främling. Det hela utspelar sig i efterkrigstid och framåt. Pigan Emma våldtas av sin husbonde, en skam som kommer att prägla henne och hennes familj. Emma och sonen – oäktingen – emigrerar till USA. Där möter hon andra som haft det svårt, inte minst judar som överlevt kriget. Språkbehandlingen är utmärkt.  Såväl den som temat doftar verkligen 1950-tal, ja kanske t.o.m. av ännu tidigare tid. Miljöbeskrivningarna är träffande.  Både till stil och framställning är det ibland en sedelärande historia. Men det är en gripande berättelse om det svenska klassamhället, där den rikes rätt består, men också om vad gemenskap mellan människor betyder och om hur människor kan gå igenom förfärliga trauman och ändå ha kvar sin värdighet.

Lena Udd

   

Det är med stor behållning som jag har läst trilogin om Emma och hennes liv. Efter att ha läst de två första delarna väntade jag otåligt att få tredje delen i min hand! Hur skulle det gå? Hur skulle livet gestalta sig för Emma och hennes son John? Det jag tänker på under tiden som jag har läst böckerna det är, hur en människas onda handling kan få sådana förödande konsekvenser för så många. Självklart är det Emma som drabbas hårdast, men det drabbar också hennes familj. Alla förhoppningar som föräldrarna hade gjort om sitt älskade barn, de grusas. Och de förlorar sin enda dotter, sitt enda barn! Emma kan inte stanna kvar i hembygden efter våldtäkten. Polisanmälan är det inte tal om. Det är hon som står där med skammen, inte förövaren. Emma är ung. Hon har livet framför sig. Midsommaraftonen lockar med dans och glädje. På ett ögonblick slås allt sönder. Mannen som gjort denna avskyvärda handling får behålla all respekt till följd av sin sociala ställning. Jag kan inte låta bli att tänka på våldtäktsoffer idag. Hur ser vi på dessa? Hur blir de bemötta av polismyndigheter, i domstolar, vid rättegångar? Hur ofta får inte offren frågor om sina sexvanor, sin utmanande klädsel! Betraktas inte männen som begått våldtäkterna ibland med respekt istället för avsky och fördömanden? Vi får följa Emma och hennes kamp för att överleva och försörja sig och sonen i Amerika, i New York. Det är mycket smärtsamt att läsa om hennes oförmåga att ta sonen till sig. Hon älskar honom inte! Övergreppet har förstört hennes förmåga att knyta an. 


Hela hennes känsloliv har gått i baklås. Det är med sorg man följer Johns uppväxt och hans ständiga längtan efter mammans kärlek, som han inte lyckas erövra, hur duktig och foglig han än är. Han brottas med denna fråga under hela sin uppväxt, varför han inte är älskad. Mamma Emma kan inte heller knyta an till den kärleksfulle man, Daniel, som hon träffar i New York och som ger John ett kärleksfullt stöd under hans uppväxt. Den kärlek som Daniel hyser för Emma har hon svårt att besvara. Hon lever med skammen – och hon har fött ett oäkta barn, efter en våldtäkt. Vi får också följa förövarens egna barn, deras uppväxt och deras försök att skapa sig en framtid – i skuggan av en kärlekslös och brutal uppväxt. Efter att ha läst dessa böcker ställer jag mig frågan: varför tycker jag om dessa böcker? Varför känner jag mig så berörd? Jag tror att det kan bero på att det skulle kunna vara en sann berättelse. Detta kan ha hänt. Och sådant händer nu, idag! Ondskan finns där! Den som har makt och position kan ta sig rätten att behandla andra människor som medel för att uppnå sina syften utan att behöva tänka på följderna. En stilla undran dyker upp. Kan kärleken bota, läka människohjärtan, så att livet blir drägligt, trots allt? Och utan kärlek går man då lätt under? Jag tror att det är så ... Till sist vill jag tacka författaren för fina läsupplevelser!

Birgitta Andersson, präst i Svenska kyrkan

 


Berättelsen, som Lilian Montmar ger mig som läsare, kommer jag att bära med mig länge. Hennes nära beskrivning av människorna och deras inbördes så olika miljöer gav mig känslan av att vara där. Till detta kommer den så utförligt beskrivna situationen i och kring ett koncentrationsläger. Genom Montmars forskningsarbete fick jag en historisk insikt jag tidigare inte hade. Skildringen av kvinnan Emma, som i unga år blev våldtagen av en hedersman, får mig att förstå hur en sådan händelse så totalt påverkar offrets totala situation för resten av livet. Jag rekommenderar inte bara denna bok utan alla tre böcker som ingår i sviten om Emma.

Rachel Norborg (2008-11-24)

 


En mångfacetterad och autentisk berättelse om hur övergrepp mot en person, även skapar offer i bland de närstående. Att huvudpersonen Emma lär sig leva igen av tappra människor, som är anhöriga till nazismens offer var nog det bästa som kunde ha hänt henne. Detta är en mycket nyttig och engagerande läsning för blandade åldrar.

Helen Gustafsson, Bibliotekarie påTumba Gymnasium